1115 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรีลงพื้นที่การดำเนินงานก่อสร้างถนนลาดยาง ณ บ้านสระตะเฆ่ หมู่8

วันอาทิตย์ที่  25  มีนาคม  2561 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนและเจ้าของที่ดินช่วยกันรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกรุกล้ำที่ดินของทางราชการ เพื่อทำการปรับปรุงขยายช่องทางจราจร กว้าง 16  ม.(สี่เลน) พร้อมโคมไฟส่องสว่าง และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ถนนอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ  บ.สระตะเฆ่หิน ม.15 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรีลงพื้นที่การดำเนินงานก่อสร้างถนนลาดยาง ณ บ้านสระตะเฆ่ หมู่8

ข่าว ณ วันที่ 25 มี.ค. 61 เวลา 10:43 น. โดย super