1114 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรีเข้าร่วมรประชุมวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 20 ปี ลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

วันอังคารที่  20  มีนาคม  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เข้าร่วมประชุมโดยมีนายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผอ.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 20 ปี ลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง โดยมีนายชิตชนก สมประเสริฐ ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 8, นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.โครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมด้วยนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยกำหนดพื้น ต.บัลลังก์ และ ต.กำปัง เป็นโครงการนำร่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรีเข้าร่วมรประชุมวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 20 ปี ลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

ข่าว ณ วันที่ 20 มี.ค. 61 เวลา 15:20 น. โดย super