1113 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรีให้การต้อนรับนายชิตชนก สมประเสริฐ ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 8 ตรวจงานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ

วันพุธที่  14  มีนาคม  2561 เวลา 17.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายชิตชนก สมประเสริฐ ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วยนายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.โครงการชลประทานนครราชสีมา และ น.ส.มุทิตา เพ็ชรจะบก หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และคณะ ตรวจงานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ พร้อมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวฯ ความก้าวหน้างานก่อสร้างฯ รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอ่างเก็บน้ำฯ ร่วมกับทุกภาคส่วนในทุกๆมิติ โดยมีผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรีให้การต้อนรับนายชิตชนก สมประเสริฐ ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 8 ตรวจงานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ

ข่าว ณ วันที่ 15 มี.ค. 61 เวลา 17:22 น. โดย super