1111 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมตำบลบัลลังก์ ครั้งที่ 4/2561

วันจันทร์ที่  12  มีนาคม  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการประชุมตำบลบัลลังก์ ครั้งที่ 4/2561 โดยมีวาระเร่งด่วนการป้องกันและเตรียมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า และเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ฯ ปี 2561 โดยมีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผอ.รร.,ผอ.รพ.สต.,ตร.,ข้าราชการ และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมตำบลบัลลังก์ ครั้งที่ 4/2561

ข่าว ณ วันที่ 13 มี.ค. 61 เวลา 10:52 น. โดย super