1110 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วสฯ (CPF)จากต่างประเทศ (จีน,บังคลาเทศ,อินเดีย,อินโดฯ,ฟิลิปปินส์,มาเลฯ,กัมพูชา,ลาว,พม่า)

วันจันทร์ที่  12  มีนาคม  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วสฯ (CPF)จากต่างประเทศ (จีน,บังคลาเทศ,อินเดีย,อินโดฯ,ฟิลิปปินส์,มาเลฯ,กัมพูชา,ลาว,พม่า) เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์โครงการเกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน (บัลลังก์โมเดล) ปีที่ 3 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วสฯ (CPF)จากต่างประเทศ (จีน,บังคลาเทศ,อินเดีย,อินโดฯ,ฟิลิปปินส์,มาเลฯ,กัมพูชา,ลาว,พม่า)

ข่าว ณ วันที่ 12 มี.ค. 61 เวลา 14:11 น. โดย super