1109 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ นายอนันต์ ดนตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่  9  มีนาคม  2561  เวลา 13.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับ  นายอนันต์ ดนตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา  ที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยนายสัญญา โพธิ์ทองคำ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการฯ และ น.ส.ปดิวรัดา  ลุนบง นักสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้แทนมอบรถสามล้อโยกแก่ผู้พิการด้อยโอกาส ต.บัลลังก์ รายนางฉะอ้อน เย็นสูงเนิน และนายจรูญ ศิลปะ ตามที่ขอรับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสที่ท่านผู้ว่าฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ต.บัลลังก์ เมื่อ 24 ก.พ.61 ที่ผ่านมา และในโอกาสนี้ได้กรุณารับผู้พิการ/ผู้ยากไร้เพื่อให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม รวมทั้ง ให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงการบริการในด้านต่างๆ ตามนโยบายของท่านผู้ว่าฯ อีกด้วย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ นายอนันต์ ดนตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 10 มี.ค. 61 เวลา 11:03 น. โดย super