1107 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับนายธงชัย นายอำเภอโนนไทย ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสงกรานต์อำเภอโนนไทย ประจำปี 2561

วันอังคารที่  6  มีนาคม  2561  เวลา 13.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับ  นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานการประชุมตำบลบัลลังก์ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง การเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสงกรานต์อำเภอโนนไทย ประจำปี 2561 ที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่,ท้องถิ่น,ผอ.ร.ร.,ผอ.รพ.สต.,ตร.,ข้าราชการ/พนักงานในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับนายธงชัย นายอำเภอโนนไทย ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสงกรานต์อำเภอโนนไทย ประจำปี 2561

ข่าว ณ วันที่ 06 มี.ค. 61 เวลา 16:23 น. โดย super