1106 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณฯ นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนครงการรัฐ-เอื้อราษฎร์ ให้มีหลักฐานการครอบครองที่ดินราชพัสดุ

วันจันทร์ที่  5  มีนาคม  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจประชาชน ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย และ ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด เพื่อดำเนินโครงการรัฐ-เอื้อราษฎร์ ให้มีหลักฐานการครอบครองที่ดินราชพัสดุที่อยู่รอบโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ให้ถูกต้องตามระเบียบของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ณ อาคารส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ, เวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมคณะทำงานชุดวิทยากรการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคมบ้านคูเมือง ม.3 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณฯ นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนครงการรัฐ-เอื้อราษฎร์ ให้มีหลักฐานการครอบครองที่ดินราชพัสดุ

ข่าว ณ วันที่ 05 มี.ค. 61 เวลา 15:39 น. โดย super