1105 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคมบ้านสระตะเฆ่หิน ม.15

วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561 เวลา 13.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับพันเอกสามารถ จินตสมิทธิ์ รองผู้บัญชาการทหารบกที่ 21/รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมคณะทำงานชุดวิทยากรการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคมบ้านสระตะเฆ่หิน ม.15 และตรวจเยี่ยมความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความจุอ่างเก็บน้ำฯ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคมบ้านสระตะเฆ่หิน ม.15

ข่าว ณ วันที่ 03 มี.ค. 61 เวลา 13:19 น. โดย super