1104 )นายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ และบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน

วันศุุกร์ที่  2  กุมภาพันธ์  2561 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์  เข้าร่วมประชุมโดยมีพลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ และบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน มีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยทหารพัฒนา, หน่วยทหารช่างฯ,ผู้แทนหน่วยงานระบบน้ำ, มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ, กองเสนาธิการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการน้ำร่วมกันในทุกมิติ ณ ห้องประชุม (1) กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ และบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน

ข่าว ณ วันที่ 02 มี.ค. 61 เวลา 12:29 น. โดย super