1103 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรีฯ ประธานการประชุมเกษตรกรระบบส่งเสริมแบบเกษตรแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปศุสัตว์)

วันจันทร์ที่  26  กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการประชุมเกษตรกรระบบส่งเสริมแบบเกษตรแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปศุสัตว์) ณ อาคารส่งอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์, เวลา 18.30 น. ประชุมชี้แจงเตรียมการโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่และโครงการขุดลอกแก้มลิงระบบพวงบึงหนองแวง ณ ศาลาประชาคม บ.หนองแวง ม.2 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรีฯ ประธานการประชุมเกษตรกรระบบส่งเสริมแบบเกษตรแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปศุสัตว์)

ข่าว ณ วันที่ 26 มี.ค. 61 เวลา 12:39 น. โดย super