1102 )นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ อ.โนนไทย

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2561 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ อ.โนนไทย โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานฯ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ดังนี้ เวลา 08.30 น. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการซ่อมสร้างถนนฯ สาย ทล.205?- อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ความยาว 8.2 กม. ณ กม.8+025 บ.สระตะเฆ่ ม.8, เวลา 09.10 น. เป็นประธานเปิดระบบประปาหมู่บ้านบ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ.คูเมืองใหม่  ม.18 ณ ร.ร.บึงคำคู, เวลา 09.50 น. เป็นประธานเปิดระบบประปาหมู่บ้านฯ บ.คูเมือง ม.3 ณ วัดคูเมือง และเวลา 10.25 น. เป็นประธานเปิดระบบการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองกกไปยังบึงสระจรเข้ ต.โนนไทย ณ อ่างเก็บน้ำหนองกก บ.สระตะเฆ่ ม.8 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ อ.โนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 24 ก.พ. 61 เวลา 13:12 น. โดย super