1101 )นายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กับผู้นำและประชาชน และรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

วันพฤหัสบดีที่  22  กุมภาพันธ์  2561 เวลา 08.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลังก์  ร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กับผู้นำและประชาชน ม.4 ด้วยการทำความสะอาดปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน, เวลา 09.30 น. ร่วมกิจกรรมฯกับผู้นำและประชาชน ม.8,ม.15, อบต.โนนไทย,ทต.โนนไทย ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางและที่ตั้งสถานีสูบน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า ณ อ่างเก็บน้ำหนองกก, เวลา 11.00 น. รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด บ้านสวยเมืองสุข และแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชาคม ม.5,ม.17 เวลา 14.00 น. เป็นประธานการประชุมผู้นำระดับตำบล ครั้งที่ 3/2561 ณ อาคารผู้สูงอายุฯ, เวลา 17.30 น. รับสมัคร อถล. และชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ม.6,ม.16 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านกระดาน ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กับผู้นำและประชาชน และรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ข่าว ณ วันที่ 22 ก.พ. 61 เวลา 10:53 น. โดย super