1100 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรม “ทำความดี ด้วยหัวใจ” กับผู้นำและประชาชน ม.1, 3, 18, 19

วันอังคารที่  20  กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกิจกรรม “ทำความดี ด้วยหัวใจ” กับผู้นำและประชาชน ม.1, 3, 18, 19 ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่คลองส่งน้ำฝั่งขวา เส้นทางระหว่างหมู่บ้าน และวัดคูเมือง, เวลา 13.30 น. ให้การต้อนรับนายประสิทธิ์ ปิ่นชู นายก อบต.โนนไทย และคณะ เพื่อร่วมหารือเชื่อมโยงการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ และหนองกก, เวลา 17.30 น. รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) บ.สระตะเฆ่ ม.8 และ บ.สระตะเฆ่หิน ม.15 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด บ้านสวยเมืองสุข รวมทั้ง ชี้แจงการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เตรียมวางแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันในทุกมิติ ณ ศาลาประชาคม บ.สระตะเฆ่หิน ม.15 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรม “ทำความดี ด้วยหัวใจ” กับผู้นำและประชาชน ม.1, 3, 18, 19

ข่าว ณ วันที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 13:42 น. โดย super