1097 )เทศบาลตำบลบัลลังก์ ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

วันพฤหัสบดีที่  15  กุมภาพันธ์  2561 เวลา 17.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่พนักงานดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด บ้านสวยเมืองสุข โดยการปลุกจิตสำนึกแก้ไขปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันในทุกมิติ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดโนนเจดีย์ ม.1 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาเทศบาลตำบลบัลลังก์ ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ข่าว ณ วันที่ 15 ก.พ. 61 เวลา 9:03 น. โดย super