1096 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรีประชุมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

วันจันทร์ที่  19  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 11.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมประชุมดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ รพ.สต.คูเมือง, เวลา 13.30 น. ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) บ้านกุดเวียน ม.4 และบ้านโพธิ์ตาสี ม.10 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด บ้านสวยเมืองสุข โดยการปลุกจิตสำนึกแก้ไขปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันในทุกมิติ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และในเวลา 17.30 น. ดำเนินการที่บ้านคูเมือง ม.3 และบ้านคูเมืองใหม่ ม.18 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรีประชุมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ข่าว ณ วันที่ 19 ก.พ. 61 เวลา 8:00 น. โดย super