1095 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ในการปรับเปลี่ยนอาชีพจากการทำนาในพื้นที่ดินเค็มที่ไม่ได้ผล มาปลูกมะขามเทศพันธ์เพ็ชรโนนไทย

วันอังคารที่  6  กุมภาพันธ์  2561 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ประเด็นการส่งเสริมสนับสนุนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอโนนไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการปรับเปลี่ยนอาชีพจากการทำนาในพื้นที่ดินเค็มที่ไม่ได้ผล มาปลูกมะขามเทศพันธ์เพ็ชรโนนไทย ที่มีความเหมาะสมในพื้นที่ดินเค็ม ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ อวบอิ่ม นุ่ม หวาน กรอบ อร่อย สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ยุติธรรมและเป็นที่ต้องการของท้องตลาด เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง และเป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพพื้นที่ดินเค็มได้เป็นอย่างดี ณ บ้านโนนเจดีย์พัฒนา ม.19, เวลา 16.30 น. ให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติงานแหล่งน้ำ สนภ.5 นทพ. ในการขุดลอกแก้มลิงระบบพวง พื้นที่ 36 ไร่ ปริมาตรความจุน้ำ 250,000 ลบ.ม. ณ บึงหนองเดิ่น บ้านดอนยาว ม.7 ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ในการปรับเปลี่ยนอาชีพจากการทำนาในพื้นที่ดินเค็มที่ไม่ได้ผล มาปลูกมะขามเทศพันธ์เพ็ชรโนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 06 ก.พ. 61 เวลา 16:22 น. โดย super