1094 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจำหน่ายกล้วยคาเวนดิชของกลุ่มเกษตรกร บ้านเมืองเก่า หมู่ 12

วันอังคารที่  6  กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจำหน่ายกล้วยคาเวนดิชของกลุ่มเกษตรกร โดยความร่วมมือของจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับหอการค้าฯ และเทศบาลฯ ในการช่วยเหลือแก้ปัญหาด้านการจำหน่ายผลผลิตกล้วยคาเวนดิชสู่ท้องตลาดที่มีคุณภาพราคายุติธรรม สำหรับวันนี้จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการค้ากล้วยในระดับภูมิภาค และวันพรุ่งนี้จะจัดส่งเพื่อจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ ณ บ้านเมืองเก่า หมู่ที่  12  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจำหน่ายกล้วยคาเวนดิชของกลุ่มเกษตรกร บ้านเมืองเก่า หมู่ 12

ข่าว ณ วันที่ 06 ก.พ. 61 เวลา 8:10 น. โดย super