1093 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับนายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

วันจันทร์ที่  5  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 13.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ผส.สช.) และนายสรายุทธ อิ่มใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำฯ กรมชลประทาน ตรวจเยี่ยมเพื่อวางแผนบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านจัดการทรัพยากรน้ำ กับการพัฒนาท้องถิ่นทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างยั่งยืนในทุกมิติของอ่างเก็บน้ำและลุ่มน้ำลำเชียงไกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีนายอธิวัฒน์ ธนวุฒิศิรวัชร์ นายช่างชลประทานอาวุโส พร้อมด้วยนางสาวมุทิตา เพ็ชรจะบก หัวหน้าส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ และห้องรับรอง เทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับนายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข่าว ณ วันที่ 05 ก.พ. 61 เวลา 14:49 น. โดย super