1092 )นายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับ ดร.บัณฑิต ชินอุปราวัฒน์ ที่ปรึกษา ดร.รอยล จิตรดอน เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ/ผอ.สสนก./ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ

วันพฤหัสบดีที่  1  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับ ดร.บัณฑิต ชินอุปราวัฒน์ ที่ปรึกษา ดร.รอยล จิตรดอน เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ/ผอ.สสนก./ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดด้านแหล่งน้ำเพิ่มเติม สำหรับพัฒนาพื้นที่ให้เป็นโมเดลด้านแหล่งน้ำในภาค ตอ./น., เวลา 13.30 น. ให้การต้อนรับคุณกิตติวัฒน์ ภัทรโรจน์รัตน์ ผจก.บ.บานาน่าฯ/ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยคาเวนดิช ณ ห้องรับรองฯ และบ้านเมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยนายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับ ดร.บัณฑิต ชินอุปราวัฒน์ ที่ปรึกษา ดร.รอยล จิตรดอน เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ/ผอ.สสนก./ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ

ข่าว ณ วันที่ 01 ก.พ. 61 เวลา 9:07 น. โดย super