1091 )นายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับพลโทสนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย ผอ.กขว.ทน.2,ผอ.กกร.ทน.2 และรองนายกเทศมนตรี ต.หัวทะเล ตรวจเยี่ยมและวางแผนการพัฒนาพื้นที่อำเภอโนนไทย

วันพุธที่  31  มกราคม  2561  เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้อำนวนยการโรงเรียนในพื้นที่  ตำรวจชุมชนตำบลบัลลังก์  อปพร.  ให้การต้อนรับพลโทสนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย ผอ.กขว.ทน.2,ผอ.กกร.ทน.2 และรองนายกเทศมนตรี ต.หัวทะเล ตรวจเยี่ยมและวางแผนการพัฒนาพื้นที่อำเภอโนนไทย ให้เป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเมืองลุ่มน้ำลำเชียงไกร” ในอนาคต โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ,ข้าราชการและพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารผู้สูงอายุฯ และตรวจพื้นที่เพื่อวางแผนฯ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) รวมทั้ง ตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการ Bullung Color Streets ด้วย ณ ถนนสายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำฯ บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยนายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับพลโทสนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย ผอ.กขว.ทน.2,ผอ.กกร.ทน.2 และรองนายกเทศมนตรี ต.หัวทะเล ตรวจเยี่ยมและวางแผนการพัฒนาพื้นที่อำเภอโนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 31 ม.ค. 61 เวลา 15:23 น. โดย super