1090 )นายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย กรุณาเดินทางเข้าตรวจงานก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ บ้านคูเมือง ม.3,

วันอังคารที่  30  มกราคม  2561  เวลา 16.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย กรุณาเดินทางเข้าตรวจงานก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ บ้านคูเมือง ม.3, ตรวจพื้นที่หมู่บ้านเตรียมการประกวด ” บ้านสวยเมืองสุข” บ้านน้อย ม.5, ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุดเวียน – แยกตำบลสระพระ (ช่วงที่ 3) ความยาว 1.735 กม. – ตรวจเยี่ยมการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และติดตามปัญหาการจัดจำหน่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยคาเวนดิช ณ บ้านเมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย กรุณาเดินทางเข้าตรวจงานก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ บ้านคูเมือง ม.3,

ข่าว ณ วันที่ 30 ม.ค. 61 เวลา 12:45 น. โดย super