1088 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี เป็นประธานประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจากงานการก่อสร้างถนนฯ ที่ล่าช้า

วันจันทร์ที่  29  มกราคม  2561 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจากงานการก่อสร้างถนนฯ ที่ล่าช้า พร้อมเร่งรัดให้ผู้ประกอบการเข้าทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ณ ห้องประชุม ทต.บัลลังก์, เวลา 14.30 น. นายกเทศมนตรี  และคณะ  ตรวจเยี่ยม นายสมพาน ดอนขุนทด เกษตรกรผู้เปลี่ยนอาชีพจากการทำนาที่ไม่ได้ผล (เนื่องจากดินเค็ม ผิวขาวในที่ดินอีกแปลงด้านหน้าคือผิวเกลือที่เกิดขึ้น) เป็นสวนมะขามเทศ (เพ็ชรโนนไทย) และผลไม้อื่นๆ กระทั่งประสบผลสำเร็จ โดยการส่งเสริมสนับสนุนของทุกภาคส่วน ณ บ้านโนนเจดีย์พัฒนา ม.19 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี เป็นประธานประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจากงานการก่อสร้างถนนฯ ที่ล่าช้า

ข่าว ณ วันที่ 29 ม.ค. 61 เวลา 12:25 น. โดย super