1087 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี เดินทางเข้าเยี่ยมชมการสร้างเส้นทางเดิน-ปั่นจักรยาน สกายเลนโอโซน เลียบฝั่งเขื่อนลำพระเพลิง

วันศุกร์ที่  26  มกราคม  2561  เวลา 15.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เดินทางเข้าเยี่ยมชมการสร้างเส้นทางเดิน-ปั่นจักรยาน สกายเลนโอโซน เลียบฝั่งเขื่อนลำพระเพลิง โดยความร่วมมือของกรมทางหลวงชนบท ร่วมกับกรมชลประทาน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาถนนรอบอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ความยาว 19 กม. ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ณ เขื่อนลำพระเพลิง 2 ถนนทางหลวงชนบท นม.3052 (เขาแผงม้า) ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี เดินทางเข้าเยี่ยมชมการสร้างเส้นทางเดิน-ปั่นจักรยาน สกายเลนโอโซน เลียบฝั่งเขื่อนลำพระเพลิง

ข่าว ณ วันที่ 20 ม.ค. 61 เวลา 17:37 น. โดย super