1081 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี เข้าเยี่ยมคารวะพลโทสนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2

วันศุกร์ที่  19  มกราคม  2561  เวลา 14.00 น. พลโทสนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 กรุณาให้ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ เข้าเยี่ยมคารวะและรับมอบนโยบายที่สำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ในโอกาสนี้ท่านได้กรุณากำหนดแผนเข้าตรวจเยี่ยมและวางแผนการพัฒนาพื้นที่ตำบลบัลลังก์ ในต้นเดือน ก.พ.61 นี้ ณ ห้องปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรี เข้าเยี่ยมคารวะพลโทสนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2

ข่าว ณ วันที่ 20 ม.ค. 61 เวลา 9:19 น. โดย super