1080 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ นำเสนอแนวทางการวางแผน/การเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่  19  มกราคม  2561  เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ นำเสนอแนวทางการวางแผน/การเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ นำเสนอแนวทางการวางแผน/การเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ข่าว ณ วันที่ 20 ม.ค. 61 เวลา 8:59 น. โดย super