1079 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่  18  มกราคม  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าว ณ วันที่ 19 ม.ค. 61 เวลา 11:33 น. โดย super