1078 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีติดตามงานก่อสร้างถนนลาดยางและโคงการประปาขนาดใหญ่ ม.16

วันพุธที่  17  มกราคม  2561 เวลา 15.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ติดตามความก้าวหน้าและตรวจงานก่อสร้างระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ ณ บ้านโนนทองพัฒนา ม.16, เวลา 15.45 น. ติดตามความก้าวหน้าและตรวจงานโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE สายทางหลวงหมายเลข 205 – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ช่วงที่ 1 ความยาว 2.5 กม. (ความยาวทั้ง 3 ช่วง รวม 10.50 กม.) ณ บ้านสระตะเฆ่ ม.8 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีติดตามงานก่อสร้างถนนลาดยางและโคงการประปาขนาดใหญ่ ม.16

ข่าว ณ วันที่ 19 ม.ค. 61 เวลา 11:22 น. โดย super