1077 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์/ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

วันพุธที่  17  มกราคม  2561 เวลา 10.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  ให้การต้อนรับ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์/ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสนก.) พร้อมด้วย ดร.สุทัศน์ วีสกุล, ดร.สุเจตน์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายฯ และ พลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 และผู้เกี่ยวข้อง ได้กรุณาเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อวางแผนออกแบบก่อสร้างและจัดทำแผนผังระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน รวมทั้งระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของภูมิภาคและระดับประเทศ  และร่วมวางแผนการดำเนินงานฯ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย, ห้วยคลองแค อ.พระทองคำ และห้วยสามบาท, ห้วยลำเชียงไกร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์/ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

ข่าว ณ วันที่ 18 ม.ค. 61 เวลา 10:12 น. โดย super