1076 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีให้การต้อนรับนายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร พลังงานจังหวัดนครราชสีมา และคณะ

วันพุธที่  17  มกราคม  2561  เวลา 09.00 น . ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร พลังงานจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสู้ภัยแล้ง ณ บ้านเมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีให้การต้อนรับนายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร พลังงานจังหวัดนครราชสีมา และคณะ

ข่าว ณ วันที่ 17 ม.ค. 61 เวลา 8:02 น. โดย super