1075 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะและขอพรจาก พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 และพลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2

วันอังคารที่  16  มกราคม  2561 เวลา 09.09 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ เข้าเยี่ยมคารวะและขอพรจาก พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 และพลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อความเป็นสิริมงคลและรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ห้องรับรอง 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง, เวลา 11.00 น. เข้าขอพรและรับมอบแนวทางการปฏิบัติงานจาก นางพีรญา สัพโส ท้องถิ่นอำเภอโนนไทย ณ ห้องปฏิบัติราชการ ที่ว่าการอำเภอโนนไทย (หลังเดิม) จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะและขอพรจาก พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 และพลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2

ข่าว ณ วันที่ 16 ม.ค. 61 เวลา 17:42 น. โดย super