1074 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีตี้แจงทำความเข้าใจประชาชนและตรวจความพร้อมเครื่องจักรก่อนเข้าปฏิบัติงานโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร

วันจันทร์ที่  15  มกราคม  2561 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับคณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภา ชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนและตรวจความพร้อมเครื่องจักรก่อนเข้าปฏิบัติงานโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE สายทางหลวงหมายเลข 205 – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ความยาว 10.50 กม. ณ บ้านสระตะเฆ่ ม.8, เวลา 17.00 น. ประชุมวางแผน/บริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (5 กลุ่ม/แห่ง) เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ บ้านเมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีตี้แจงทำความเข้าใจประชาชนและตรวจความพร้อมเครื่องจักรก่อนเข้าปฏิบัติงานโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร

ข่าว ณ วันที่ 15 ม.ค. 61 เวลา 8:34 น. โดย super