1072 )เทศบาลตำบลบัลลังก์ โดยร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่  13  มกราคม  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ขึ้นกล่าวรายงานโดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมมอบรางวัล ทุนการศึกษา การละเล่น สำหรับเด็ก โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนในพื้นที่ร่วมงาน ณ หน้า สนง.ทต.บัลลังก์, เวลา 13.30 น. อำนวยการดับไฟลุกไหม้เป็นบริเวณกว้างจากความแห้งและกระแสลมเพื่อป้องกันการลุกลามเข้าสู่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สายออ ร่วมป้องเหตุในครั้งนี้ และไฟดับสนิทในเวลา 16.30 น. ณ บริเวณพื้นที่บ้านสระตะเฆ่ ม.8 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาเทศบาลตำบลบัลลังก์ โดยร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ข่าว ณ วันที่ 13 ม.ค. 61 เวลา 11:30 น. โดย super