1071 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย การติดตามแผนงาน/โครงการ/งบประมาณฯ ปี 60 เพิ่มเติม,61,62

วันพฤหัสบดีที่  11  มกราคม  2561  เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย การติดตามแผนงาน/โครงการ/งบประมาณฯ ปี 60 เพิ่มเติม,61,62 จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข,อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย การติดตามแผนงาน/โครงการ/งบประมาณฯ ปี 60 เพิ่มเติม,61,62

ข่าว ณ วันที่ 12 ม.ค. 61 เวลา 17:37 น. โดย super