1070 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเข้าพบนายเรืองศักดิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เพื่อหารือแนวทางบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนา

วันพุธที่  10  มกราคม  2561  เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เข้าพบนายเรืองศักดิ์  ฉกรรจ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เพื่อหารือแนวทางบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนา การออกแบบ/การวางแผนพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยลาด,ห้วยจระเข้มากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว อาทิ การก่อสร้าง Bike lane สำหรับทางจักรยาน ทางวิ่งมาราธอน ระยะทาง 18 กม. รวมทั้งจุดพัก ลานจอดรถ สวนหย่อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการบำรุงรักษา นับว่าเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ยิ่ง (อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร อยู่ระหว่างก่อสร้างทำนบดินอัดแน่นรอบพื้นที่อ่างฯ 6,000 ไร่ ยาว 19 กม.) ณ ที่ทำการโครงการฯ  พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยลาด และอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเข้าพบนายเรืองศักดิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เพื่อหารือแนวทางบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนา

ข่าว ณ วันที่ 10 ม.ค. 61 เวลา 14:29 น. โดย super