1068 )ให้การต้อนรับนายอธิวัฒน์ ธนวุฒิศิรวัชร์ นายช่างชลประทานอาวุโส พร้อมด้วยนางสาวมุทิตา เพ็ชรจะบก หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุงและรักษาที่ 9 โครงการชลประทานนครราชสีมา

วันอังคารที่  9  มกราคม  2561  เวลา 16.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลัลลังก์  ให้การต้อนรับนายอธิวัฒน์ ธนวุฒิศิรวัชร์ นายช่างชลประทานอาวุโส พร้อมด้วยนางสาวมุทิตา เพ็ชรจะบก หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุงและรักษาที่ 9 โครงการชลประทานนครราชสีมา ในโอกาสจัดการประชุมจัดตั้งกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร 1 (อาคารบังคับน้ำบ้านคูเมือง, บ้านดอนมะยม, บ้านหนองแวง) ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแวง ม.2, เวลา 17.00 น. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ณ บ้านเมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับนายอธิวัฒน์ ธนวุฒิศิรวัชร์ นายช่างชลประทานอาวุโส พร้อมด้วยนางสาวมุทิตา เพ็ชรจะบก หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุงและรักษาที่ 9 โครงการชลประทานนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 09 ม.ค. 61 เวลา 15:02 น. โดย super