1067 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560

วันอังคารที่  9  มกราคม  2561 เวลา 13.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย และนายพิชิต สอนคำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ฯ ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 ราย เด็กหญิงณัฐณิชา ช่างกุดเวียน นักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี ซึ่งเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560

ข่าว ณ วันที่ 10 ม.ค. 61 เวลา 11:21 น. โดย super