1066 )โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันอังคารที่  9  มกราคม  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าว ณ วันที่ 09 ม.ค. 61 เวลา 16:59 น. โดย super