1065 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเข้าอวยพรปีใหม่และขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่  8  มกราคม  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เข้าขอพรนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ห้องปฏิบัติราชการศาลากลางจังหวัดฯ, เวลา 11.00 น. เข้าอวยพรและขอพรจาก นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา และในเวลา 14.00 น. เข้าขอพรจาก พลเอกมารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา/ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา โดยได้ร่วมหารือแนวทางการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อการส่งออกไปยังประเทศจีนด้วย ณ บ้านพักฯ อ.เมือง จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเข้าอวยพรปีใหม่และขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 08 ม.ค. 61 เวลา 12:32 น. โดย super