1064 )ให้การต้อนรับ ดร.เทียมหทัย ชูพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการศึกษาพรรณพืชในพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

วันเสาร์ที่  6  มกราคม  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร.เทียมหทัย ชูพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฎนครราชสีมา/หัวหน้าโครงการศึกษาพรรณพืชในพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ของจังหวัดนครราชสีมาและคณะ เพื่อสำรวจและศึกษาความหลากหลาย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ นิเวศน์วิทยา การกระจายพันธ์ุและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ของพรรณพืช โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน และปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกิจกรรม ณ ป่าสาธารณะ ทต.บัลลังก์ ม.11 อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาให้การต้อนรับ ดร.เทียมหทัย ชูพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการศึกษาพรรณพืชในพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

ข่าว ณ วันที่ 07 ม.ค. 61 เวลา 13:31 น. โดย super