1061 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีและคณะเดินทางเข้าอวยพรปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการในเขตจังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 4  มกราคม  2561 เวลา 09.45 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลฯ เข้าอวยพรและขอพรจากนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2561 ณ ห้องปฏิราชการ ที่ทำการอำเภอโนนไทย, เวลา 11.00 น. เข้าอวยพรและขอพรจากนางปิยะฉัตร อินสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา และร่วมหารือขอความอนุเคราะห์ยืมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ในการใช้งานทดแทนรถบรรทุกน้ำฯ ที่ชำรุด (โดยให้ไปรับรถบรรทุกน้ำฯ ในวันพรุ่งนี้) รวมทั้งโครงการปรับเกรดถนน “หลังฝนถนนสวย” ณ ห้องปฏิบัติราชการ อาคารที่ทำการศูนย์ฯ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีและคณะเดินทางเข้าอวยพรปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการในเขตจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 04 ม.ค. 61 เวลา 13:03 น. โดย super