1060 )นายกเทศมนตรีร่วมเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในอนาคต

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม  2560  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมเดินทาง  โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย ได้นำคณะอำเภอโนนไทย ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ฯลฯ ร่วมเดินทางกับสายการบิน NewGen Airways เดินทางไปภูเก็ตไข่มุกเม็ดงามแห่งอันดามัน และหมู่เกาะพีพี  มรดกแห่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธ.ค.60 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในอนาคตตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ (“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเมืองลุ่มน้ำลำเชียงไกร”) โดยได้รับการบริการและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่สายการบิน ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีร่วมเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในอนาคต

ข่าว ณ วันที่ 23 ธ.ค. 60 เวลา 16:56 น. โดย super