1058 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ประชุมยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเมืองผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่ 20 – 22 ธ.ค.60 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับท่านนายกจำเริญ เปล้ากระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา/ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ประชุมยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเมืองผู้บริหารท้องถิ่น ในโอกาสนี้ได้ร่วมหารือแนวทางการเชื่อมโยงด้านการพัฒนาและการท่องเที่ยวร่วมกัน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ประชุมยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเมืองผู้บริหารท้องถิ่น

ข่าว ณ วันที่ 21 ธ.ค. 60 เวลา 10:30 น. โดย super