1053 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม  2560 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิก และปลัดเทศบาลฯ ติดตามความก้าวหน้าและแนวเขตงานก่อสร้างทำนบดินบดอัดแน่น ความยาว 19 กม. รอบพื้นที่ 6,000 ไร่ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวและพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนฯ ณ กม.2 + 245 อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง บ.โนนทองพัฒนา ม.16 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

ข่าว ณ วันที่ 19 ธ.ค. 60 เวลา 11:09 น. โดย super