1052 )นายกเทศมนตรีฯ ติดตามความก้าวหน้างานซ่อมถนนคอนกรีต สาย บ.กุดเวียน – พระทองคำ

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม  2560 เวลา 15.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับคณะผู้บริหาร,ประธานสภา,สท. ติดตามความก้าวหน้างานซ่อมถนนคอนกรีต สายบ้านกุดเวียน – พระทองคำ ก่อนการส่งมอบ ช่วงที่ 2 ความยาว 1.68 กม. ณ บ.โกรกหอย ม.13, งานก่อสร้าง ช่วงที่ 3 ความยาว 1.73 กม. ณ บ.เมืองเก่า ม.12, ตรวจงานถมดินที่ดินที่ได้รับจากการอุทิศเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง ศพด. ณ บ้านเมืองเก่า และตรวจสอบที่ดินที่ได้จากการมอบให้เพื่อใช้ในการขยายผิวจราจร ความกว้าง 15.50 ม. พร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE ณ บริเวณถนนหน้า ทต.บัลลังก์ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีฯ ติดตามความก้าวหน้างานซ่อมถนนคอนกรีต สาย บ.กุดเวียน – พระทองคำ

ข่าว ณ วันที่ 18 ธ.ค. 60 เวลา 11:54 น. โดย super