1050 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่

วันจันทร์ที่  18  ธันวาคม  2560  เวลา  10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วย  รองนายกเทศมนตรีต  ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้เดินทางเพื่อลงพื้นที่ติดตามงานงบประมาณตามโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่  บ้านคูเมือง  หมู่ที่ 3  และบ้านคูเมืองใหม่  หมู่ที่  18  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  การดำเนินงานของช่างผู้ก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และจะแล้วเสร็จในเวลาอันใกล้นี้นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่

ข่าว ณ วันที่ 08 ธ.ค. 60 เวลา 14:18 น. โดย super