1049 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ( นครชัยบุรินทร์) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันศุกร์ที่ 1  ธันวาคม  2560 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมประชุมโดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ( นครชัยบุรินทร์) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยโครงการได้รับการบรรจุเข้าแผนงานงบประมาณตามที่เสนอแล้ว (โครงสร้างพื้นฐาน 83 ล้านบาท, ด้านท่องเที่ยว 6 ล้านบาท และด้านสังคม 5.5 ล้านบาท) ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ( นครชัยบุรินทร์) ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าว ณ วันที่ 01 ธ.ค. 60 เวลา 13:23 น. โดย super