1048 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมเปิดโรงสีชุมชนวัดใหม่นารี มีผวจ.นครราชสีมาเป็นประธาน

วันวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม  2560 เวลา13.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมเปิดโรงสีชุมชน โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโรงสีชุมชน วัดใหม่นารี ณ หมู่ 9 ต.กำปัง อ.โนนทัย, เวลา 15.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงแขกเกี่ยวข้าว (นาแปลงใหญ่) และเยี่ยมชมการเลี้ยงหมูหลุม (โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ บ้านแปรง หมู่ 5 ต.สำโรง, เวลา 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบเครื่องจักรการเกษตร โครงการมันสำปะหลังแปลงใหญ่  โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาฯ เกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณ บ้านตะคร้อ หมู่ 7 ต.สำโรง อ.โนนไทยจ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมเปิดโรงสีชุมชนวัดใหม่นารี มีผวจ.นครราชสีมาเป็นประธาน

ข่าว ณ วันที่ 02 ธ.ค. 60 เวลา 14:28 น. โดย super