1045 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดเวียน – พระทองคำ

วันที่อังคารที่ 5  ธันวาคม  2560  เวลา 13.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เดินทางเข้าตรวจดูความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดเวียน – พระทองคำ ช่วงที่ 3 ความยาว 1.68 กม., ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งเพื่อการเกษตร และตรวจเยี่ยมแปลงปลูกอ้อย ตามโครงการโรงเรียนเกษตรกรอ้อย ” บัลลังก์โมเดล” ณ บ้านเมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดเวียน – พระทองคำ

ข่าว ณ วันที่ 05 ธ.ค. 60 เวลา 8:42 น. โดย super