1044 )ประชุมนำเสนอฯ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดระยะ 20 ปี

วันนี้ 28 พ.ย.60 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมนำเสนอฯ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดระยะ 20 ปี ต่อคณะกรรมการฯ ก.บ.ก., กรอ. ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมสบายโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมาประชุมนำเสนอฯ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดระยะ 20 ปี

ข่าว ณ วันที่ 28 พ.ย. 60 เวลา 12:22 น. โดย super